คำถาม มีที่พบบ่อย

...NO...คำถามที่พบบ่อย 
คำตอบ  
1อกสาร บัตรประชาชน และ หลักฐารการสมัคร ส่งไลน์ได้ไหม?
ส่งทางไลน์ได้ 
 
2  บัตรประชาชน ถ่ายรูป และ เซ็นบนกระดาษ ได้ไหม ?
ได้,, โดยการวางบัตรประชาชน บนกระดาษขาว จากนั้นเซ็นด้วยปากาสีนำ้เงินด้านล่างบัตร และถ่ายรูปส่ง Line 
 
 - คลิก - 
3เลขที่บัญชี สำหรับโอนค่าสมัคร  เลขที่บัญชี อยู่ที่หน้าแบบฟอร์มการสมัคร

 - คลิกเลขที่ - 
4กดบันทึก แต่ข้อมูลยังไม่ส่ง ทำยังไง?กรุณาตรวจสอบในส่วน *กรุณา เลือกภาพหรือคลิกที่ chekbox ..ระบบจะให้เลือกรูปภาพก่อน ค่อยกดบันทึก 
5 ทำไม ต้องเลือกภาพ chekbox ..ก่อนส่ง
 (จากคำถามข้อ 4)
 เป็นระบบ AI เพื่อยืนยันก่อนกดส่งการสมัคร